Tập huấn các chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị (19/12/2018 14:45)

Sáng ngày 19/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn các chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội ở cơ sở. GS.TS Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, giáo dục lý luận chính trị có vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Trong giai đoạn hiện nay, khi tình hình thế giới, trong nước có những diễn biến phức tạp, tác động đan xen, nhiều chiều đến tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thì yêu cầu đổi mới công tác lý luận chính trị nhằm nâng cao chất lượng; hiệu quả công tác tư tưởng nói chung và công tác giáo dục lý luận chính trị nói riêng càng trở nên cấp thiết. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đại biểu tham dự nắm vững nội dung cơ bản, nhất là những điểm mới của các tài liệu; kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn tại địa phương, đơn vị mình công tác.

Hội nghị nhằm cung cấp những nội dung cơ bản, những điểm mới của 6 chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể giảng dạy tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện vừa được biên soạn mới. Trên cơ sở đó, giúp các giảng viên vận dụng vào thực tiễn giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ, đoàn viên, hội viên của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội ở cơ sở./.

Nguyễn Toàn Xem phản hồi

 
Tin khác