Tập huấn công tác Đoàn năm 2017 (07/12/2017 10:54)

Ban chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công an tỉnh tổ chức lớp tập huấn công tác đoàn năm 2017 cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt trong lực lượng Công an tỉnh. 

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được truyền đạt những nội dung cơ bản về việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và một số kỹ năng công tác đoàn. Thông qua tập huấn nhằm giúp các đồng chí cán bộ đoàn chủ chốt của các cơ sở đoàn trong lực lượng Công an tỉnh có nhận thức đúng, tự xây dựng phong cách làm việc mới sáng tạo, khoa học; vận dụng linh hoạt trong quá trình triển khai các hoạt động phong trào đoàn thanh niên tại đơn vị; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, tạo động lực thúc đẩy tinh thần xung kích, hăng hái thi đua lập nhiều thành tích, nhiều chiến công, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Lan Hương - Công an tỉnhXem phản hồi

 
Tin khác