Tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân với chính quyền tỉnh (19/05/2017 16:35)

Sáng ngày 19/5, UBND tỉnh tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị, của tổ chức, cá nhân với chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc cho cán bộ quản trị mạng 69 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tập huấn, đại diện đơn vị cung cấp phần mềm đã giới thiệu khái quát về Hệ thống tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tỉnh Vĩnh Phúc; cách truy cập hệ thống, quản lý phản ánh, kiến nghị; quản trị nội dung, quản lý hệ thống cho các cán bộ quản trị. Theo đó, hệ thống  được vận hành trên mạng internet để tiếp nhận, giải quyết nhanh nhất  những  khó khăn, vướng mắc của các tổ chức, cá nhân về các vấn đề có liên quan đến tỉnh. Mọi phản ánh, kiến nghị được thực hiện thông qua kênh giao tiếp của Hệ thống đường dây nóng: Website: duongdaynong.vinhphuc.gov.vn; số điện thoại: 02111022; số tin nhắn: 8088; Email: duongdaynong@vinhphuc.gov.vn. Hệ thống đường dây nóng được đảm bảo hoạt động thông suốt, liên tục 24h trong ngày và 7 ngày trong tuần. Việc tiếp nhận, xử lý, phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị đảm bảo nhanh chóng, chính xác, đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền; có sự phối hợp chặt chẽ và chủ động giữa các cơ quan xử lý thông tin. Thông qua Hệ thống, cơ quan hành chính nhà nước các cấp sẽ tiếp nhận, trả lời những phản ánh, kiến nghị của người dân theo từng lĩnh vực, từng cơ quan xử lý; nghiên cứu tiếp thu những đề xuất, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính để xây dựng hệ thống hành chính nhà nước thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ kiến tạo phát triển.

 Đặng Thưởng   Xem phản hồi

 
Tin khác