Tập huấn kỹ năng sống thời cách mạng công nghiệp 4.0 (09/03/2018 09:46)

Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Vĩnh Yên tổ chức lớp tập huấn kỹ năng sống thời cách mạng công nghiệp 4.0 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố.

Tại buổi tập huấn, đội ngũ giáo viên các trường học trên địa bàn thành phố được quán triệt những thông tin về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đây là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với xu hướng chủ đạo là sự kết hợp giữa các hệ thống ảo và thực tế. Cơ hội và thách thức về khởi nghiệp, chọn việc làm trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; phương pháp và kỹ năng sống và các vấn đề của cuộc sống. Trên cơ sở đó, giáo dục cũng cần thay đổi để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. Lớp tập huấn góp phần nâng cao kiến thức, năng lực về kỹ năng cho đội ngũ giáo viên, tạo điều kiện để giáo viên được tiếp cận với những thông tin về cách mạng công nghiệp 4.0 và giáo dục, từ đó vận dụng thực tế nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập trong nhà trường./.

Thu Hà/Đài TT Vĩnh YênXem phản hồi

 
Tin khác