Tập huấn kỹ năng viết tin, bài cho cán bộ thông tin cơ sở (11/07/2018 08:16)

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng viết tin, bài cho gần 200 cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thông tin văn hóa ở xã, phường, thị trấn và các trung tâm văn hóa thông tin các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.  

Tại buổi tập huấn, các học viên được trang bị thêm nhiều kiến thức cơ bản liên quan đến kỹ năng viết tin, bài, phóng sự cho báo in như cách thức và phương pháp xử lý thông tin trong tác phẩm báo chí, các nguyên tắc chung khi viết tin, bài cho báo in, báo nói, báo hình, báo mạng, những yếu tố quan trọng tạo điểm nhấn cho bài viết như: tít, sapo, tít phụ, hình ảnh, đặc trưng của các thể loại báo chí… Các học viên được giải đáp một số vướng mắc, khó khăn trong quá trình khai thác thông tin, sắp xếp dữ liệu viết tin, bài, phóng sự.

Lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao kỹ năng viết tin, bài của các cộng tác viên, cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở, qua đó nâng cao chất lượng tuyên truyền, cung cấp cho độc giả những thông tin đa dạng, phong phú về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng diễn ra hàng ngày trên địa bàn tỉnh./. 

Xuân HưngXem phản hồi

 
Tin khác