Tập huấn nâng cao đánh giá kết quả giảm nghèo năm 2017 (23/12/2017 15:53)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao đánh giá kết quả giảm nghèo năm 2017 và triển khai thực hiện chính sách đối với hộ nghèo, cận nghèo sau khi có kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2017. 

Năm 2017, công tác giảm nghèo của tỉnh tiếp tục đạt được kết quả tích cực. Hiện toàn tỉnh còn 9.368 hộ nghèo tiếp cận đa chiều, giảm 2.533 hộ nghèo so với cuối năm 2016. Có được kết quả trên là nhờ sự đóng góp lớn của đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp. Tuy nhiên, hiện nay công tác điều tra, rà soát, đánh giá hộ nghèo của cán bộ cấp cơ sở vẫn còn hạn chế dẫn đến thông tin còn bất cập. Tại buổi tập huấn, các học viên đã được hướng dẫn các nội dung về: đánh giá kết quả điều tra rà soát hộ nghèo; cập nhật cơ sở dữ liệu vào phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo và lập báo cáo phân tích kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2017; lập cấp thẻ BHYT người nghèo, cận nghèo 2018 và các bước điều chỉnh quy trình lập cấp thẻ BHYT.

Qua buổi tập huấn góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ giảm nghèo các cấp để làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền triển khai hiệu quả chính sách giảm nghèo tại địa phương./.

Đức Thiện



Xem phản hồi

 
Tin khác