Tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo (16/10/2018 08:28)

Sở LĐ-TB&XH vừa tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo và triển khai điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018 cho cán bộ LĐ - TB&XH, Trưởng thôn dân cư trong toàn tỉnh.

Cán bộ Sở LĐ-TB&XH phổ biến một số nội dung liên quan đến công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo; công tác triển khai thực hiện các chương trình giảm nghèo; hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2018; lập danh sách quản lý, lập danh sách mua, cấp phát thẻ BHYT cho hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua các hoạt động trao đổi, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn chi tiết, giúp học viên hiểu rõ hơn về các quy định, quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo. Từ đó làm cơ sở để cán bộ LĐ-TB&XH, Trưởng thôn xác minh đầy đủ, chính xác các hộ nghèo, cận nghèo, không để sót đối tượng; đồng thời nâng cao năng lực của cán bộ LĐ-TBXH trong thực hiện các chương trình giảm nghèo, xây dựng kế hoạch giảm nghèo, thoát nghèo hiệu quả cho người dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho người nghèo./.

Thúy HơnXem phản hồi

 
Tin khác