Tập huấn nghiệp vụ công tác ngành Nội vụ (09/08/2018 14:38)

Sáng ngày 9/8, Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác ngành Nội vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tổ chức cán bộ, văn phòng, tổ chức hành chính ở các huyện, thành phố và một số cơ quan, đơn vị.

Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu được tìm hiểu một số Thông tư, Quyết định của Bộ Nội vụ liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, văn phòng, hành chính như: quy định của Bộ Nội vụ về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính; tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và tổ chức thi nâng hạng ngạch công chức; quyết định của Bộ Nội vụ về kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước; quy chế thi, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế và phân cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức cán bộ, từ đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao ở cơ quan, đơn vị./.

Kim LiênXem phản hồi

 
Tin khác