Tập trung thực hiện tốt công tác dân vận (10/07/2018 16:13)

Sáng ngày 10/7, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Bá Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Bá Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kết luận hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, khối Dân vận các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với phong trào thi đua dân vận khéo, tập trung thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị của tỉnh giai đoạn 2016 - 2021; vận động nhân dân dồn thửa đổi ruộng, giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình kinh tế xã hội. Đồng thời, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Bá Huy yêu cầu, khối Dân vận các cấp trong tỉnh cần thực hiện tốt công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo, dư luận xã hội, tư tưởng, nguyện vọng của quần chúng nhân dân để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh; tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác dân vận và năm công tác dân vận chính quyền; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng chính quyền; đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh./.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác