Thăm quan học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại huyện Yên Lạc (16/06/2018 08:52)

Đoàn học viên lớp tập huấn kiến thức và phương pháp giảng dạy chương trình Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính chuyên ngành xây dựng Đảng của Vụ Các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đến thăm quan, học tập mô hình xây dựng nông thôn mới tại huyện Yên Lạc.

Tại buổi trao đổi lãnh đạo huyện Yên Lạc đã thông tin nhanh đến các đại biểu về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới của huyện. Năm 2015 huyện Yên Lạc được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội của huyện có những bước phát triển; hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng, đến nay có trên 98% tuyến đường giao thông nông thôn được cứng hóa, 100% các tuyến kênh mương được đầu tư nâng cấp, cải tạo, thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,65%.

Đoàn học viên Vụ Các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phấn khởi trước những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Lạc đạt được trong xây dựng nông thôn mới, những kết quả trong xây dựng nông thôn mới của huyện Yên Lạc là kinh nghiệm quý báu cho đoàn học viên tiếp thu, áp dụng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương, nơi công tác.

Anh Đào/Trung tâm VHTT-TT huyện Yên LạcXem phản hồi

 
Tin khác