Thăm, tặng quà Người uy tín tiêu biểu dân tộc thiểu số (11/04/2019 10:59)

Nhân dịp Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức các đoàn đại biểu đi thăm, tặng quà cho người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh động viên thăm hỏi người có uy tín; mong muốn người có uy tín tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình trong việc tuyên truyền, vận động bà con nhân dân chấp hành chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, đóng góp tích cực vào các phong trào thi đua của địa phương; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban công tác Mặt trận ở thôn, khu dân cư vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng Gia đình văn hóa; đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đồng thời mong muốn người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò “đầu tàu” là những tấm gương sáng tại các bản làng, được đồng bào kính trọng./.

Thu Thủy  Xem phản hồi

 
Tin khác