Thẩm tra quy định nội dung, mức chi cho Hội đồng tư vấn MTTQ cấp tỉnh và Ban tư vấn cấp huyện (20/11/2018 15:59)

Chiều ngày 20/11, Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10 vào cuối năm. Đồng chí Trần Thanh Oai, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.

Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động bao gồm: Mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho lãnh đạo Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện là đối tượng không hưởng lương của ngân sách nhà nước. Theo đó, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được tính bằng 1,0 lần mức lương cơ sở; Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn bằng 0,8 lần mức lương cơ sở; Trưởng Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện bằng 0,15 lần mức lương cơ sở; Phó Trưởng Ban tư vấn bằng 0,1 lần mức lương cơ sở. Về mức chi hội nghị, hội thảo, công tác phí được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 48/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định một số mức chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Thảo luận tại buổi thẩm tra, đa số các đại biểu đồng tình với nội dung và mức chi theo dự thảo. Đồng thời đề nghị làm rõ thêm nội dung, mức chi cho hoạt động soạn thảo báo cáo, văn bản của Ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ cấp huyện; đưa ra những căn cứ pháp lý có giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ cấp huyện; Tiếp tục chỉnh sửa văn bản để đảm bảo tính chặt chẽ của Nghị quyết. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu, kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Trần Thanh Oai đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu, tiếp tục hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị quyết để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác