Thẩm tra tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức năm 2017 (05/12/2017 16:13)

Sáng ngày 5/12, tại Sở Nội vụ, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh đã thẩm tra Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức viên chức năm 2017; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc giao biên chế công chức, cắt giảm chỉ tiêu biên chế viên chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000 của Chính phủ. Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo UBND tỉnh năm 2017, tổng số biên chế công chức được giao của tỉnh là 1.742 chỉ tiêu biên chế, trong đó các cơ quan hành chính cấp tỉnh là 1.069 chỉ tiêu; các cơ quan hành chính cấp huyện là 673 chỉ tiêu. Số biên chế công chức các cơ quan hành chính đã thực hiện đến tháng 9/2017 là trên 1.700 người, đạt gần 98%. Tổng biên chế viên chức HĐND tỉnh phê duyệt, được UBND tỉnh giao chỉ tiêu viên chức giai đoạn năm 2016-2018 là 24.418 chỉ tiêu; trong đó, số biên chế đã thực hiện là 22.366 người, đạt 91,6%. Số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được giao 452 chỉ tiêu, trong đó đã thực hiện 432 chỉ tiêu, đạt 95%. Từ năm 2015 đến tháng 9/2017, toàn tỉnh đã giảm hơn 1.800 biên chế. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Nghị quyết HĐND tỉnh về quyết định biên chế CCVC, UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, ban hành quyết định giao chỉ tiêu biên chế cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị. Đến nay, các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh đã sử dụng biên chế tiết kiệm, hiệu quả.

Theo tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc giao biên chế công chức, cắt giảm chỉ tiêu biên chế viên chức, hợp đồng theo Nghị định số 68 của Chính phủ, năm 2018, tổng biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, huyện đề nghị được giao 1.697 chỉ tiêu. Để đảm bảo việc cắt giảm số chỉ tiêu viên chức, hợp đồng theo Nghị định 68, UBND tỉnh sẽ đề xuất cắt giảm toàn bộ số biên chế dự phòng giai đoạn 2016-2018 là 758 chỉ tiêu. Đồng thời, đề nghị giao UBND tỉnh được phép điều chuyển số chỉ tiêu trong các khối cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Lê Thị Phương Hoa ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức năm 2017. Đồng thời đề nghị Sở Nội vụ làm rõ một số nội dung như: Làm rõ hơn lộ trình tinh giản; rà soát lại số công chức nhưng phải trên tinh thần minh bạch; nguyên tắc cắt giảm biên chế; tách rõ việc tinh giản giữa hợp đồng Nghị định 68 với viên chức; tăng cường công tác xã hội hóa ở các đơn vị công lập; cần kịp thời khắc phục tình trạng cơ quan quản lý nhà nước bố trí số công chức hơn biên chế được giao; việc sử dụng công chức ở các đơn vị sự nghiệp; khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ./.

Trường GiangXem phản hồi

 
Tin khác