Thành phố Vĩnh Yên đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng hạ tầng (09/01/2018 10:21)

Nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, UBND thành phố Vĩnh Yên đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đảm bảo đúng kế hoạch đề ra, đáp ứng hạ tầng đô thị loại I trong tương lai.

Hiện nay, thành phố Vĩnh Yên đang tập trung triển khai 65 dự án, với tổng số vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Trong đó, đang thi công 35 dự án và chuẩn bị đầu tư 8 dự án. Để đảm bảo đúng tiến độ các dự án, trên cơ sở nguồn vốn được giao, thành phố tăng cường công tác quản lý, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng các công trình.

Cầu Lĩnh là công trình thuộc dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, cầu có chiều dài 20m, giá trị xây lắp trên 7 tỷ đồng được khởi công tháng 11/2017 có thời hạn thi công là 6 tháng, do Công ty TNHH MTV Xây dựng 99 thi công. Đến nay, sau hơn 2 tháng, công trình đã hoàn thành 70% tiến độ. Đơn vị thi công dự kiến, công trình sẽ hoàn thành trước tiến độ 3 tháng.

Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2018 trên địa bàn, thành phố Vĩnh Yên đã và đang ưu tiên giảm tối đa thời gian thực hiện các thủ tục xây dựng cơ bản đối với các dự án trọng điểm, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình. Tập trung chỉ đạo các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi ngay từ đầu năm, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng./.

Mạnh KhiêmXem phản hồi

 
Tin khác