Thành phố Vĩnh Yên thực hiện Nghị quyết số 31 của HĐND tỉnh (07/12/2017 14:52)

Nghị quyết số 31/2017 của HĐND tỉnh quy định “Về hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng” được HĐND tỉnh khóa XVI thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 23/10/2017. Nghị quyết ra đời đã thể hiện tính ưu việt trong việc hỗ trợ công chức, viên chức và lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng. 

Đối với thành phố Vĩnh Yên, ngay sau khi Nghị quyết được triển khai đến các đơn vị hành chính, sự nghiệp trên toàn thành phố, rất nhiều công chức, viên chức, người lao động hợp đồng bày tỏ mong muốn được nghỉ hưu trước tuổi. Tính đến thời điểm này, toàn thành phố có 15 trường hợp tự nguyện viết đơn xin thôi việc theo nguyện vọng, trong đó có 1 công chức cấp xã và 14 cán bộ giáo viên. Nghị quyết số 31 của HĐND tỉnh bước đầu đã thể hiện là một chính sách ưu việt, mang tính đột phá của tỉnh ta. Hiện nay, song song với công tác giải quyết chế độ cho các đối tượng đang có nguyện vọng thôi việc, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giải đáp thỏa đáng các nội dung mà cán bộ công chức,viên chức, người lao động còn băn khoăn, qua đó góp phần phát huy tối đa hiệu quả trong việc tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy của tỉnh./.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác