Thành ủy Vĩnh Yên giải quyết đất dịch vụ cho nhân dân (10/04/2019 15:26)

BTV Thành ủy Vĩnh Yên tổ chức hội nghị phiên chuyên đề, cho ý kiến về việc giải quyết đất dịch vụ cho nhân dân. Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.


Theo báo cáo của UBND thành phố, những năm qua, công tác triển khai thực hiện chính sách đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn được UBND thành phố tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện, các ngành chức năng và các tổ chức đoàn thể của thành phố, UBND các xã, phường chủ động vào cuộc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết đất dịch vụ cho nhân dân. Đối với các khu đất dịch vụ được quy hoạch, phê duyệt, UBND thành phố ưu tiên bố trí vốn để giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng các khu đất dịch vụ, tập trung chỉ đạo việc xét giao đất dịch vụ cho các trường hợp đã có quỹ đất và chỉ đạo công tác dồn ghép, bốc thăm vị trí ô đất dịch vụ theo quy định. Hiện nay, có 1.581 ô đất đã có quyết định giao đất dịch vụ, với diện tích đất dịch vụ đã giao gần 15 ha, đạt 73,3%.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Phạm Hoàng Anh nhấn mạnh: giải quyết chính sách đất dịch vụ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, mục tiêu giải quyết dứt điểm đất dịch vụ cho nhân dân, BTV Thành ủy yêu cầu các phòng, ban liên quan phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đối với các xã, phường đã thực hiện xong các bước trong trả đất dịch vụ, tổ chức cho nhân dân bốc thăm vị trí ô đất theo quy hoạch đã được phê duyệt, hướng dẫn các hộ thực hiện thủ tục dồn ghép, chuyển nhượng để đủ điều kiện được giao đất dịch vụ, hoàn thiện hồ sơ trình UBND thành phố Quyết định giao đất dịch vụ cho các hộ theo quy định. Đối với các dự án các hộ dân chưa nhận tiền đền bù, tiếp tục tuyên truyền, vận động, tập trung kiểm đếm tài sản, nếu các hộ không chấp hành các quy định về việc thu hồi đất, chính quyền địa phương phối hợp với các phòng, ban liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị thực hiện biện pháp cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định. Đối với các khu đất dịch vụ chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tập trung đẩy nhanh tiến độ để thực hiện các thủ tục giao đất dịch vụ cho nhân dân... MTTQ và các đoàn thể các cấp, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc chấp hành và đồng thuận với các chính sách thu hồi đất, bồi thường GPMB để giải quyết tốt việc giao đất dịch vụ theo quy định./.

Thu Hà/Trung tâm VH TT&TT Vĩnh YênXem phản hồi

 
Tin khác