Thành ủy Vĩnh Yên họp kiểm điểm tập thể, cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy (10/01/2018 09:14)

Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy năm 2017. Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên chủ trì hội nghị. Dự có đồng chí Nguyễn Bá Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Năm 2017, tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, xây dựng Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh. Tổng giá trị sản xuất toàn thành phố ước đạt gần 39.950 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2016; tổng thu ngân sách ước thực hiện hơn 2.590 tỷ đồng, bằng 126% dự toán tỉnh giao; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm còn 1,31%. Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy đã tăng cường chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn các Chi, Đảng bộ trực thuộc thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, trách nhiệm của cán bộ đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm cao, tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, từng cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong đó tập trung phân tích những ưu điểm, hạn chế, tồn tại, xác định rõ trách nhiệm theo từng lĩnh vực được phân công phụ trách, từ đó đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới./.

Thu Hằng - Đài TT Vĩnh YênXem phản hồi

 
Tin khác