Thành ủy Vĩnh Yên triển khai nhiệm vụ năm 2019 (12/02/2019 17:15)

Sáng ngày 12/2, Thành ủy Vĩnh Yên triển khai và giao nhiệm vụ năm 2019 đến các phòng, ban, MTTQ và các đoàn thể; đến cấp ủy, chính quyền các cấp trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, phát triển ngành dịch vụ, sản xuất nông nghiệp; trong công tác quản lý đất đai, giải quyết đất dịch vụ, công tác xây dựng Đảng TSVM, công tác phát triển đảng viên, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Bí thư Thành ủy Phạm Hoàng Anh nhấn mạnh: năm 2019, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm mà thành phố xác định chủ đề “Đẩy mạnh bồi thường giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội; tập trung chỉnh trang đô thị, phấn đấu cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại I; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng các cấp”. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 16,3%, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,92%. Đồng chí đề nghị cấp ủy từ thành phố đến cơ sở cần có những đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, lấy hiệu quả làm thước đo, lấy kết quả để đánh giá, bắt tay vào công việc ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới, bằng trí tuệ, kế hoạch và lộ trình cụ thể, với một quyết tâm cao, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó trọng tâm là hoàn thành cơ bản các tiêu chí đô thị loại I, hướng tới kỷ niệm 120 năm đô thị Vĩnh Yên. Với niềm tin mới, động lực mới, Đảng bộ và nhân dân thành phố sẽ quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, năng động, sáng tạo để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX./.

Thu Hà/Trung tâm VHTT&TT Thành phố Vĩnh Yên

 Xem phản hồi

 
Tin khác