Thông báo về việc hồ thủy điện Hòa Bình xả lũ (11/08/2017 16:30)

Theo Công điện số 35/CĐ-TW hồi 21 giờ ngày 10/8/017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai: Hồi 19 giờ ngày 10/8/2017, mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình +113,25m; lưu lượng đến hồ 3.060m3/s; tổng lưu lượng xả 1.040m3/s. Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, hồ thủy điện Hòa Bình đã mở 01 cửa xả đáy vào hồi 12giờ ngày 11/8/2017 và liên tục phát tối đa 08 tổ máy với tổng lưu lượng khoảng 2.400m3/s; tùy theo tình hình diễn biến của mưa lũ thượng nguồn có thể tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy.

Do ảnh hưởng của việc xả lũ hồ Hòa Bình nên từ sáng ngày 12/8/2017 trên các tuyến sông Hồng, sông Lô và sông Phó Đáy sẽ xuất hiện đợt lũ nhỏ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tại Văn bản số 90/TWPCTT ngày 10/8/2017 về việc đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ hồ Hòa Bình, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh thông báo về việc xả lũ hồ Hòa Bình và đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN và nhân dân các huyện: Sông Lô, Lập Thạch, Tam Dương, Vĩnh Tường, Yên Lạc tổ chức triển khai một số nội dung công việc sau: 

Thông báo tình hình lũ đến các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lòng sông, bãi sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông; các phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang;... biết thông tin về xả lũ hồ Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng, tránh, bảo vệ sản xuất. Cảnh báo, ngăn cấm các hoạt động tại những khu vực nguy hiểm trên sông; hướng dẫn kỹ năng phòng tránh lũ để đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Trực ban theo chế độ 24/24h; duy trì lực lượng, vật tư phương tiện; chủ động kiểm tra vận hành an toàn các cống dưới đê; tuần tra canh gác phát hiện kịp thời và tổ chức tổ xử lý về đê điều do lũ gây ra. Thường xuyên báo cáo diễn biến lũ về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh theo quy định.

 

 Xem phản hồi

 
Tin khác