Thu hồi đất khó canh tác quanh dự án Khu công nghiệp Thăng Long (12/01/2018 09:48)

Nhằm giải quyết những vướng mắc của nhân dân về bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, huyện Bình Xuyên đã tiến hành thu hồi hết diện tích đát khó canh tác nằm ngoài chỉ giới thu hồi của dự án.

Diện tích đất khó canh tác nằm ngoài chỉ giới thu hồi của dự án Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc tại khu vực giáp sông Cầu Bòn và một số đất vùng chiêm trũng không có đường vào, không có mương tưới dẫn đến ruộng, thuộc địa bàn hai xã Thiện Kế và xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên có tổng diện tích trên 42.000m2. Trong đó diện tích khó canh tác thuộc địa phận xã Thiện Kế là hơn 27.400m2; diện tích khó canh tác thuộc địa phận xã Tam Hợp là gần 15.000m2. Đến nay, sau một thời gian triển khai các xã có diện tích khó canh tác đã tích cực thực hiện công tác thu hồi theo đúng kế hoạch. Riêng xã Thiện Kế với số diện tích khó canh tác lớn đã được địa phương tập trung thực hiện công tác thu hồi đạt trên 80% số diện tích. Các địa phương phấn đấu hoàn thành việc thu hồi diện tích khó canh tác trong thời gian sớm nhất, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội. Việc tiến hành thu hồi diện tích khó canh tác khi thực hiện dự án Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc đã đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đồng thời thu hồi diện tích này cũng nhằm quản lý, sử dụng hợp lý, tránh tình trạng lấn chiếm đất đai./.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác