Thúc đẩy sự phát triển của kinh tế hợp tác, hợp tác xã (10/09/2018 14:54)

Sáng ngày 10/9, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực và thực hiện Kết luận số 56 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Qua đó, các hợp tác xã đã tập trung đầu tư, đổi mới trang thiết bị, mở mang ngành nghề, tích cực huy động vốn, tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho các thành viên và người lao động. Hiện nay, toàn tỉnh có 617 hợp tác xã, trong đó có 389 hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2012 với trên 200 nghìn thành viên. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2018, doanh thu bình quân của mỗi hợp tác xã đạt 840 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong các hợp tác xã đạt 37 triệu đồng/năm. Cùng với quá trình chuyển đổi mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai xây dựng, hỗ trợ 4 mô hình hợp tác xã nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị tại 6 hợp tác xã với tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ gần 2,3 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đối với tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Vĩnh Phúc đã xác định kinh tế tập thể đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế khu vực nông nghiệp, nông thôn và luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế tập thể, nhất là trong việc chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, chuyển đổi mô hình, tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, mong muốn, thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tiếp tục giúp đỡ Vĩnh Phúc xây dựng những mô hình hợp tác xã kiểu mới, thường xuyên tổ chức những chương trình trao đổi kinh nghiệm, học tập mô hình hợp tác xã kiểu mới điển hình để các địa phương học tập, làm theo.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo khẳng định Vĩnh Phúc có tiềm năng và lợi thế rất lớn trong việc phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đồng chí mong muốn tỉnh xác định rõ vị trí của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trong tổng thể nền kinh tế, từ đó, có cơ chế, chính sách phù hợp; Phát huy vai trò của Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai tốt Quyết định 461 của Thủ tướng Chính Phủ về Đề án phát triển 15.000 HTX, Liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020; gắn các hợp tác xã với các chuỗi giá trị trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tái cơ cấu lại các hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả; nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác điển hình, hoạt động có hiệu quả.

* Trước đó ngày 09/9, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã đã làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh về tình hình phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Trong những năm qua, Kinh tế hợp tác, hợp tác xã của tỉnh đã có những chuyển biến mạnh mẽ, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 610 hợp tác xã, trong đó có gần 390 hợp tác xã đã đăng ký hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 với 220 nghìn thành viên; tổng số vốn hoạt động, giá trị tài sản đạt gần 3 nghìn tỷ đồng. Với Qũy hỗ trợ phát triển hợp tác xã, trong 8 tháng năm 2018, Quỹ đã tiếp nhận 50 hồ sơ xin vay vốn của các HTX, đã thẩm định và giải ngân cho vay nguồn vốn hỗ trợ của Quỹ với tổng số tiền hơn 33 tỷ đồng. Các HTX được vay vốn hỗ trợ chủ yếu mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, mua sắm thêm máy móc thiết bị, nguồn giống tốt phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo ghi nhận và đánh giá cao sự phát triển của khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian qua và đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục có cơ chế, chính sách thúc đẩy sự phát triển của các hợp tác xã; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cho các hợp tác xã; xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, trong đó doanh nghiệp phải đóng vai trò trung tâm.

* Cùng ngày 09/9, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo và Đoàn công tác của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã đến thăm và làm việc với một số hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đoàn đã đến thăm Hợp tác xã Môi trường Hương Canh, huyện Bình Xuyên. Hợp tác xã đã đầu tư gần 10 tỷ đồng, lắp đặt một lò đốt bán tự động có công suất 20 đến 25 tấn rác/ngày; 6 xe điện và một ô tô tải, một tổ thu gom rác tại các điểm tập kết rác tạm ở các tổ dân phố. Mô hình thu gom, xử lý rác thải của Hợp tác xã môi trường Hương Canh đã góp phần xử lý 90% lượng rác thải trên địa bàn; đồng thời, tạo việc làm ổn định cho 35 lao động địa phương, với mức thu nhập trung bình 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Đoàn đến thăm Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Nhân Lý, xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên. Thời gian qua, Hợp tác xã đã tổ chức lại hoạt động sản xuất; xây dựng được cánh đồng mẫu lớn; đưa các mô hình mới có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất như: Mô hình trồng ớt, ngô biến đổi gen, khoai tây, cung cấp dịch vụ đầu vào theo phương thức trả chậm cho các thành viên HTX. Hiện, HTX đã thu hút hơn 2.400 thành viên tham gia, với tổng vốn điều lệ là 1,6 tỷ đồng. Tiếp đó, Đoàn cũng đã đến thăm Hợp tác xã rắn Thịnh Hưng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường./.

Đặng Thưởng-Vũ Lương Xem phản hồi

 
Tin khác