Thực hiện đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (11/01/2019 17:25)

Cần tập trung thực hiện đổi mới về hình thức và cách tiếp cận trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là chỉ đạo của đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật, Trưởng BCĐ thực hiện Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh tại hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh về tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2016-2020 được tổ chức chiều ngày 11/1 tại Sở Tư pháp.


Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 209, công tác phổ biến giáo dục pháp luật được các cấp, ngành quan tâm thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung tuyên truyền bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được gần 10.000 hội nghị, tập huấn tuyên truyền cho gần 700.000 người. Hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng như: cấp phát sách pháp luật, tờ gấp, tờ rơi, đĩa CD cho các cơ quan, đơn vị; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật. Qua công tác PBGDPL đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật, giảm tình trạng khiếu nại, tố cáo.

Để công tác phổ biến giáo dục pháp luật thực sự phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đề nghị năm 2019 và những năm tiếp theo, BCĐ thực hiện Nghị quyết 209 cần đổi mới hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thành lập các tổ tuyên truyền, tập trung tuyên truyền vào từng dự án, sự việc cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị, KT-XH của tỉnh như: giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tích cực tuyên truyền những chính sách, pháp luật mới. Trong đó ngành tư pháp cần phát huy vai trò là cơ quan thường trực của BCĐ Nghị quyết 209, tham mưu cho BCĐ thực hiện đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đề ra trong từng giai đoạn cụ thể; Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật để triển khai có đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm; qua đó, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo chiều sâu./.

Kim LiênXem phản hồi

 
Tin khác