Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm góp phần đảm bảo an sinh xã hội (14/01/2018 17:17)

Tăng tỷ lệ người dân sử dụng các loại hình bảo hiểm, nhất là bảo hiểm y tế tự nguyện, bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách lớn của Đảng, nhà nước ta nhằm đảm bảo và thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội. Ngay từ đầu năm 2018, một số chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện có hiệu lực đang được kỳ vọng là giải pháp quan trọng để tăng số lượng người dân, nhất là người dân khu vực nông thôn, hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Là người dân tích cực tham gia các loại hình bảo hiểm tự nguyện, ông Nguyễn Văn Ngạc ở thôn Xuân Chiếm xã Trung Nguyên huyện Yên Lạc còn là đại lý thu bảo hiểm y tế tự nguyện, bảo hiểm xã hội tự nguyện cho Bảo hiểm xã hội huyện Yên Lạc. Ông Ngạc đánh giá cao các chính sách hỗ trợ của nhà nước để thu hút người dân tham gia các loại hình bảo hiểm tự nguyện, nhất là đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách.

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016. Tuy nhiên, nhiều quy định mới về chính sách pháp luật BHXH được áp dụng và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018, trong đó người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ 30% tiền đóng BHXH đối với người tham gia thuộc hộ nghèo; 25% đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo và 10% đối với các đối tượng khác. Từ mức hỗ trợ trên cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực an sinh xã hội thể hiện qua chính sách hỗ trợ về bảo hiểm xã hiểm xã hội tự nguyện.

Nếu như năm 2016, toàn huyện Yên Lạc mới chỉ có trên 500 người tham gia loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện thì đến hết năm 2017 đã có 650 người tham gia loại hình bảo hiểm này với tổng số tiền đóng hơn 2,7 tỷ đồng. Với sự hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện theo chính sách bảo hiểm mới có hiệu lực, năm 2018, BHXH huyện Yên Lạc phấn đấu có 1000 người dân tham gia loại hình BHXH tự nguyện.

Với những chính sách bảo hiểm mới có hiệu lực và đi vào cuộc sống trong năm 2018 sẽ góp phần nâng cao tỷ lệ người dân, nhất là người dân khu vực nông thôn, hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia các loại hình bảo hiểm tự nguyện, qua đó thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Ngọc AnhXem phản hồi

 
Tin khác