Thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Mặt trận tổ quốc các cấp (10/07/2018 15:42)

Sáng ngày 10/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 11 triển khai nhiệm vụ công tác mặt trận 6 tháng cuối năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.


Đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Sáu tháng đầu năm 2018, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nổi bật là: cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; phong trào đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế; toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. MTTQ các cấp cũng đã phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức tốt các hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; các cuộc tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp với cử tri và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai kế hoạch chỉ đạo, tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đánh giá cao kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2018, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hoàng Văn Toàn đề nghị, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyền truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước và tỉnh phát động. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao năng lực hoạt động của MTTQ các cấp và làm tốt công tác chuẩn bị, chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội đại biểu MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Văn Hải      Xem phản hồi

 
Tin khác