Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại thị xã Phúc Yên (10/08/2017 17:10)

Ngày 10/8, đoàn giám sát số 2 của thường trực HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Kim Khải làm trưởng đoàn có buổi giám sát về tình hình hoạt động của HĐND thị xã Phúc Yên.

Theo báo cáo của HĐND thị xã Phúc Yên, từ đầu nhiệm kỳ 2016 đến nay, HĐND thị xã đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; HĐND thị xã đã xem xét, quyết định nhiều chủ trương, biện pháp trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các Nghị quyết của HĐND thị xã Phúc Yên đã đáp ứng được yêu cầu từ thực tiễn; cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định của của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Thông qua các hoạt động giám sát của HĐND thị xã, đã phát hiện và kiến nghị kịp thời những vấn đề trong quá trình quản lý điều hành các mặt của đời sống kinh tế xã hội. HĐND thị xã còn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trên địa bàn, kịp thời phối hợp với chính quyền giải quyết những vấn đề phát sinh ở địa phương.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Kim Khải đã chỉ ra những tồn tại hạn chế của HĐND thị xã Phúc Yên. Đồng thời yêu cầu HĐND thị xã Phúc Yên cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện hoạt động của HĐND; thực hiện tốt chương trình giám sát theo quy định; tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác của cán bộ HĐND, đại biểu HĐND; nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, nhất là chất lượng các kỳ họp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đẩy mạnh hoạt động giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của HĐND, trong đó tập trung vào các vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân; tăng cường sự phối hợp của HĐND  thị xã với UBND, UB MTTQ và các đoàn thể của thị xã, phát huy vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Đối với các ý kiến kiến nghị của HĐND thị xã, đoàn sẽ tổng hợp trình thường trực HĐND tỉnh xem xét, giải quyết.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác