Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra (09/10/2018 14:50)

Sáng ngày 9/10, Thường trực HĐND tỉnh có buổi giám sát tại Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện các kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh từ năm 2015-2017. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.


Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải, từ năm 2015-2017, Thanh tra tỉnh đã thực hiện 2 cuộc thanh tra đối với các dự án công trình giao thông do Sở làm chủ đầu tư và đã ban hành 5 kết luận đề nghị khắc phục yếu kém trong quản lý. Kết quả thanh tra đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của công tác quản lý của chủ đầu tư, công tác khảo sát, lập hồ sơ thiết kế của các đơn vị tư vấn thiết kế cũng như công tác quản lý chất lượng của nhà thầu xây lắp và tư vấn giám sát. Sở Giao thông vận tải đã tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra, tiến hành thu hồi trên 202 tỷ đồng sai phạm về kinh tế cần phải xử lý. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm những sai phạm.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình đề nghị Sở Giao thông vận tải bổ sung các văn bản quản lý nhà nước đối với các đơn vị triển khai thực các dự án và những tài liệu liên quan đến việc thực hiện các kết luận thanh tra. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các dự án nhằm hạn chế những sai phạm. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các kết luận của thanh tra. Bên cạnh đó, cần phải phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; khắc các tồn tại, hạn chế, sai phạm sau thanh tra./.

Thu HoàiXem phản hồi

 
Tin khác