Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra (10/10/2018 15:33)

Sáng ngày 10/10, Thường trực HĐND tỉnh có buổi giám sát tại Sở Xây dựng về việc thực hiện các kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh từ năm 2015-2017. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.


Theo báo cáo của Sở Xây dựng, từ năm 2015 đến năm 2017, Thanh tra tỉnh đã tiến hành 2 cuộc thanh tra về trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và một số lĩnh vực quản lý Nhà nước được UBND tỉnh giao đối với Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc; thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng đối với 3 dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư. Qua thanh tra, đã kiến nghị Sở thu hồi trên 20 triệu đồng do kê khai thiếu đối với giá trị tư vấn đầu tư xây dựng công trình; truy thu 3,6 triệu đồng đối với các cá nhân chậm nộp tiền lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Đồng thời, kiến nghị chủ đầu tư tổ chức kiểm điểm xét xử lý trách nhiệm đối với một số tồn tại như: Công tác thẩm định đơn giá, khối lượng; đôn đốc đơn vị thi công chưa thực hiện đúng hợp đồng xây dựng; nghiệm thu thanh toán khối lượng chưa chính xác.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo trên cơ sở ý kiến tham gia góp ý của các thành viên Đoàn giám sát. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các kết luận sau thanh tra, trong đó, phải đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan, tổ chức trong công tác kiểm tra, kiểm soát công việc của cấp dưới, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Tập trung làm tốt công tác thanh, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm; triển khai thực hiện tốt Luật Phòng chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; bố chí sắp xếp đội ngũ cán bộ đủ năng lực, trình độ, phẩm chất làm công tác thanh tra để đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao./.

Đặng ThưởngXem phản hồi

 
Tin khác