Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra (12/10/2018 15:01)

Sáng ngày 12/10, Thường trực HĐND tỉnh có buổi giám sát tại huyện Yên Lạc về việc thực hiện các kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh từ năm 2015-2017. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Theo báo cáo của huyện Yên Lạc, từ năm 2015 đến 2017, Thanh tra tỉnh đã tiến hành 14 cuộc thanh tra tại 80 đơn vị trên địa bàn huyện và đã ban hành 14 kết luận. Qua thanh tra phát hiện có 62 vi phạm, kiến nghị thu hồi và đã thu hồi hơn 670 triệu đồng; kiến nghị giảm trừ quyết toán, xử lý khác đối với các sai phạm về kinh tế hơn 2,4 tỷ đồng. Các sai phạm chủ yếu thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình yêu cầu huyện Yên Lạc nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác đầu tư xây dựng cơ bản; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm; bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ đủ năng lực, trình độ, phẩm chất làm công tác thanh tra, kiểm tra để đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao./.

Đặng ThưởngXem phản hồi

 
Tin khác