Thường trực HĐND tỉnh làm việc với huyện Tam Đảo (14/09/2018 10:09)

Đoàn Công tác Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Ngọc Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Tam Đảo về phát triển du lịch trên địa bàn huyện từ năm 2011-2018. Cùng dự có đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh.


Những năm qua du lịch của huyện Tam Đảo đã có bước phát triển tương đối toàn diện. Huyện Tam Đảo đã xây dựng được 02 Đề án về phát triển du lịch - dịch vụ trên địa bàn định hướng năm 2020. Năm 2011 huyện Tam Đảo chỉ đón trên 244.700 lượt du khách; đến năm 2017 đã đón trên 1,6 triệu lượt du khách; giá trị sản xuất ngành du lịch - dịch vụ chiếm 37,74% tổng cơ cấu sản xuất kinh tế của huyện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang khẳng định: huyện Tam Đảo có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch, dịch vụ, tuy nhiên trong những năm qua ngành du lịch của huyện có tốc độ tăng trưởng chậm, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có; nguồn vốn của tỉnh, huyện đầu tư cho du lịch còn hạn chế. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Ngoài các nguồn vốn của nhà nước đầu tư cho du lịch huyện Tam Đảo thì địa phương cũng cần huy động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư về mọi mặt nhằm đưa du lịch của huyện Tam Đảo có sự tăng trưởng rõ nét hơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình đề nghị: huyện Tam Đảo cần có kế hoạch phát triển du lịch phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; trên cơ sở đó giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, địa phương; chủ động phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để thực hiện tốt các nhiệm vụ. Trong quá trình phát triển du lịch, huyện cần quan tâm tới công tác đảm bảo môi trường; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực du lịch; tăng cường công tác quy hoạch, quản lý nhà nước về du lịch; xây dựng được nét văn hóa ứng xử trong du lịch; triển khai thực hiện tốt các đề án của huyện về phát triển du lịch; đẩy mạnh công tác xã hội hóa phục vụ nguồn lực cho đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn./.

 Hải Yến/Trung tâm VHTT-TT huyện Tam Đảo

 

 Xem phản hồi

 
Tin khác