Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện cải cách thủ tục hành chính (13/09/2017 17:00)

Sáng ngày 13/9, Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, toàn tỉnh hiện có trên 1.600 thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thực hiện cải cách hành chính của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã bám sát các Nghi quyết, Quyết định và các văn bản hướng dẫn của cấp trên; trong đó, tập trung thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo hiệu quả, thiết thực. UBND tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền; sắp xếp, tổ chức bộ máy cán bộ, công chức thực hiện cơ chế môt cửa, một cửa liên thông phù hợp; ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cả 3 cấp. Nhiều lĩnh vực thủ tục hành chính được rà soát, thực hiện công khai, đã rút ngắn thời gian giải quyết, chờ đợi, đi lại của tổ chức công dân, góp phần thay đổi  trong hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cho rằng thực hiện cải cách hành chính liên quan đến vấn đề thể chế và tổ chức. Thời gian qua, UBND tỉnh đã công khai rõ ràng, phân cấp phân quyền, phân công trách nhiệm đến các ngành, lĩnh vực, địa phương, đảm bảo thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn phục vụ tốt nhu cầu doanh nghiệp và nhân dân. Tuy vậy, trong từng công việc, từng lĩnh vực có đặc thù khác nhau; do vậy UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện theo đúng quy trình, quy định, nhất là trong lĩnh vực đất đai.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin tại bộ phận thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính, văn bản chồng chéo, bất cập liên quan đến thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đồng thời, nâng cao chất lượng chuyên môn, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức làm tại bộ phận một cửa; xây dựng đề án chính quyền điện tử, đảm bảo hoạt động hiệu quả, chất lượng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và người dân./.

Kim LiênXem phản hồi

 
Tin khác