Thường trực tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Sông Lô (04/08/2017 17:15)

Sáng ngày 4/8, Thường trực tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Sông Lô về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển KTXH, củng cố quốc phòng an ninh, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Đề án 01 của Ban thường vụ tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức các cơ quan đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2021. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn; lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh.

Trong những năm qua, Ban thường vụ huyện ủy Sông Lô đã tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt các mục tiêu công tác xây dựng Đảng, phát triển KTXH theo nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 và đạt một số kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9%/năm; thu ngân sách hàng năm tăng 15,5%;cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực với tỷ trọng công nghiệp xây dựng chiếm 34%, thương mại dịch vụ chiếm 32%, nông lâm nghiệp thủy sản chiếm 34%; 12/16 xã đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 40 triệu đồng/năm; Tỷ lệ hộ nghèo còn 5,84%. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, trong đó Ban thường vụ huyện ủy đã bám sát 4 nhiệm vụ trọng tâm của Ban thường vụ tỉnh ủy để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bao gồm: thực hiện nghị quyết TƯ 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị khóa XII; xây dựng tổ chức bộ máy, cơ cấu đội ngũ cán bộ theo Đề án 01 và 02 của Ban Thường vụ tỉnh ủy; nâng cao chất lượng xây dựng chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH. Về kết quả bước đầu thực hiện Đề án 01 của Ban thường vụ tỉnh ủy, Ban thường vụ huyện ủy Sông Lô đã ban hành kế hoạch thực hiện, thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức quán triệt nội dung đề án. Về sắp xếp tổ chức bộ máy, huyện đã ra nghị quyết về nhất thể hóa chức danh trưởng Ban dân vận huyện ủy kiêm chủ tịch UB MTTQ VN huyện; sáp nhập Đài truyền thanh huyện với Trung tâm văn hóa thông tin thể thao; Ban quản lý dự án với Ban đền bù giải phóng mặt bằng; Trung tâm bồi dưỡng chính trị với Ban tuyên giáo huyện ủy; xây dựng 2 đề án sáp nhập trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình trực thuộc phòng y tế; thành lập Tung tâm hành chính công. Huyện đã tinh giản được 46 công chức các cơ quan cấp huyện, cấp xã, giảm được 41 cán bộ không chuyên trách cấp xã, 137 cán bộ thôn.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan thẳng thắn chỉ ra tồn tại hạn chế của huyện trong thời gian qua như việc cụ thể hóa một số nghị quyết, đề án còn chậm; công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình còn hạn chế. Trong phát triển KT-XH, tăng trưởng kinh tế một số ngành, lĩnh vực còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao; tình hình an ninh trật tự còn một số biểu hiện phức tạp. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị huyện Sông Lô có những giải pháp để phát triển KT-XH tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện, đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng.

Để các chỉ thị, nghị quyết, đề án của Đảng đi vào cuộc sống, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị huyện Sông Lô tiếp tục huy động sức mạnh và sự đoàn kết của tập thể Ban thường vụ, Ban chấp hành đảng bộ huyện, các ban ngành đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

Ngọc AnhXem phản hồi

 
Tin khác