Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. (14/01/2014 16:13)

Chiều 14/1, Bộ phận giúp việc BTV Tỉnh ủy đã tổ chức Họp các thành viên nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. 

Đồng chí: Phan Văn Phóng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trưởng Bộ phận giúp việc BTV chủ trì hội nghị.

Năm 2013, Bộ phận giúp việc BTV Tỉnh ủy đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực theo dõi, đôn đốc các đơn vị, ngành, lĩnh vực được phân công. Việc triển khai thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM được thực hiện nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở. Đa số cán bộ, đảng viên đã nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương HCM trong đời sống xã hội, có tinh thần trách nhiệm hơn trong việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức của mỗi cá nhân. Công tác tuyên truyền thực hiện chỉ thị 03 ngày càng sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, hoạt động báo cáo viên. Trong năm 2013 Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã phát sóng gần 300 tin, phóng sự, gương người tốt, việc tốt trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM; Báo Vĩnh Phúc đã thực hiện gần 200 chuyên mục cố định và nhiều bài viết trên các báo thường kỳ. 100 % các huyện, thành thị, đảng ủy trực thuộc đã tiến hành biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM. Những điển hình xuất hiện ngày càng nhiều trên các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ trong tâm phát triển kinh tế xã hội và giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của tỉnh.

Tại cuộc họp, các thành viên bộ phận giúp việc Ban thường vụ tỉnh ủy đã thảo luận và cho ý kiến về những kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong năm 2013. Đồng thời, đóng góp một số ý kiến cho các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm 2014.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Văn Phóng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đánh giá cao việc thực hiện chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM của tỉnh. Đồng chí chỉ ra một số tồn tại hạn chế của một số cán bộ, đảng viên trong việc tổ chức việc cưới, việc tang gây lãng phí . Đồng chí đề nghị trong năm 2014, bộ phận giúp việc BTV Tỉnh ủy cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương người tốt việc tốt trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM; tổ chức nghiên cứu và thực hiện tốt nội dung chuyên đề năm 2014 “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; tiếp tục chỉ đạo về công tác tuyên tuyền trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

Thu Hoài Xem phản hồi

 
Tin khác