Tiếp tục đổi mới, nâng cao công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng (11/01/2019 16:21)

Cần tiếp tục đổi mới, nâng cao công tác tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng gắn với việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên tại buổi làm việc sáng ngày 11/1 với Đảng bộ phường Hội Hợp.

Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên Phạm Hoàng Anh biểu dương những kết quả của Đảng bộ phường Hội Hợp đạt được trong năm qua. Đây là đơn vị dẫn đầu của Đảng bộ thành phố trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cùng với những thành tích đã đạt được, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên Phạm Hoàng Anh cũng chỉ rõ những hạn chế, đề nghị năm 2019 Đảng bộ phường phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, công tác kiểm tra giám sát của Đảng gắn với việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, trong đó chọn khâu đột phá trong chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đất đai, bồi thường GPMB, giải quyết đất dịch vụ, vấn đề an ninh trật tự...; chú trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, kỷ niệm 20 năm thành lập phường và 120 năm đô thị Vĩnh Yên./.

Thu Hà/Trung tâm VHTT&TT Vĩnh YênXem phản hồi

 
Tin khác