Tiếp tục hoàn thiện báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri (15/06/2018 14:45)

Sáng 15/6, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh phối hợp với các Ban HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVI. Dự có đồng chí Nguyễn Tiến Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo một số sở, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh. Bà Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trước và sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVI, cử tri trong tỉnh đã có ý kiến, kiến nghị về 56 vấn đề thuộc các lĩnh vực: Nông nghiệp và nông thôn; giao thông; tài nguyên, môi trường; kế hoạch đầu tư, tài chính; công thương nghiệp; văn hóa, thể thao và du lịch, giáo dục; lao động, y tế, nội vụ, dân tộc. UBND tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo các sở, ngành, huyện, thành phố theo chức năng quản lý nhà nước tập trung giải quyết. Đối với nội dung kiến nghị có phạm vi rộng, cơ quan được giao chủ trì chủ động đề nghị với cơ quan có thẩm quyền liên quan phối hợp thực hiện. Đến hết ngày 12/6/2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố giải quyết, trả lời, cung cấp thông tin xong đối với 32 kiến nghị, đạt 57%; đồng thời, đang tiếp tục giải quyết đối với 24 kiến nghị còn lại.

Thay mặt các Ban HĐND tỉnh, bà Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh rà soát lại Báo cáo để giải trình rõ hơn một số nội dung cử tri quan tâm. Đồng thời, có sự phân công, giao việc, chỉ đạo giải quyết phù hợp, hiệu quả. Trong Báo cáo giải trình cần thể hiện rõ trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền; phân nhóm các vấn đề; lập biểu, danh mục cụ thể những nội dung đã giải quyết dứt điểm, những nội dung đang trong quá trình giải quyết một cách khoa học, chính xác; nêu rõ nguyên nhân, cụ thể thời gian giải quyết xong các kiến nghị của cử tri./.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác