Tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (11/09/2018 15:08)

Sáng ngày 11/9, Chính Phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.


Với chủ trương, chuyển từ Chính phủ quản lý sang Chính phủ phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, bảo đảm tính hiệu quả của việc giải quyết thủ tục hành chính, tại các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương, ngày 23/4/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đây là cơ sở pháp lý cho việc mở rộng phạm vi, đối tượng áp dụng tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ thay vì chỉ ở địa phương như trước đây. Đồng thời, hoàn thiện các quy định về tổ chức, hoạt động của bộ phận một cửa các cấp.

Ghi nhận sự nỗ lực của các Bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương trong công tác cải cách hành chính thời gian qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu trong thời gian tới, các Bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương khẩn trương ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61 của Chính phủ. Đồng thời, sớm hoàn thiện, đưa bộ phận một cửa, một cửa liên thông vào hoạt động theo phương châm 4 tại chỗ trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà không cần thiết, nâng cao chất lượng phục vụ các tổ chức, cá nhân trong công tác giải quyết thủ tục hành chính; có cơ chế, chính sách khuyến khích, động viên các cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông; việc phân công cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tại bộ phận một cửa phải đảm bảo có đủ năng lực, trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức tốt, hết lòng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các Bộ, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ; Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia và đưa vào vận hành trong năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị Văn phòng UBND tỉnh sớm tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các địa phương nhanh chóng tổ chức triển khai các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình, nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính./.

Hải ĐăngXem phản hồi

 
Tin khác