Tỉnh đoàn triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 (11/01/2018 09:35)

Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Với chủ đề “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn”, trong năm 2017, BTV Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức nhiều phong trào, hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trên mọi mặt trận; xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên trưởng thành về tư tưởng, đạo đức, tác phong, qua đó từng bước nâng cao chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn. Các phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và phong trào “Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp” được triển khai rộng rãi và mang lại hiệu quả tích cực.

Trong năm 2018, với chủ đề “Năm tuổi trẻ sáng tạo”, BTV Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức nhiều phong trào, hoạt động cụ thể nhằm thực hiện các chỉ tiêu. Thúc đẩy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ Vĩnh Phúc trên tất cả các lĩnh vực. Đổi mới mạnh mẽ trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và nâng cao chất lượng Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho Thành Đoàn Vĩnh Yên và Đoàn thanh niên Khối Doanh nghiệp tỉnh và trao giải cuộc thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh trên mạng internet năm 2017./.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác