Tổ chức điểm sinh hoạt cấp ủy cơ sở (15/06/2018 15:00)

Sáng ngày 15/6, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức điểm sinh hoạt cấp ủy cơ sở tại Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Dự buổi sinh hoạt có các đồng chí là thành viên tổ công tác dự sinh hoạt Đảng của Tỉnh ủy.

Tại buổi sinh hoạt Bí thư chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã thông tin nhanh đến các đảng viên về tình hình thời sự trong nước, trong tỉnh; quán triệt các văn bản mới của cấp trên; Đánh giá kết quả việc thực hiện cam kết, đăng ký và kế hoạch thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Tại buổi sinh hoạt, các Ủy viên BCH Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ trong tháng 5; bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong tháng 6; làm rõ những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Sau khi dự buổi sinh hoạt điểm cấp ủy cơ sở của Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, BTV Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả buổi sinh hoạt.

Các thành viên tổ công tác dự sinh hoạt Đảng của Tỉnh ủy đã tập trung phân tích, thảo luận, đóng góp ý kiến về cách thức tổ chức, nội dung sinh hoạt; đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh./.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác