Tổng kết 1 năm thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (11/01/2019 17:30)

Chiều ngày 11/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 1 năm hoạt động tiếp nhận, giám sát giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.


Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh, thành phố trên cả nước sớm triển khai mô hình Trung tâm hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện. Sau 1 năm, tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm là trên 30.800 hồ sơ, trong đó tính đến hết tháng 12/2018, tỷ lệ hồ sơ đã có kết quả trả trước và đúng hạn đạt trên 95%. Trong số các đơn vị, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông là 2 đơn vị dẫn đầu về việc giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn, đạt 100%; có 3 cơ quan giải quyết hồ sơ chậm và quá hạn cao nhất là Sở Nội vụ (tỷ lệ hồ sơ chậm giải quyết là 28,73%), Công an tỉnh (hồ sơ chậm giải quyết là 23,31%) và Văn phòng UBND tỉnh (hồ sơ chậm giải quyết là 21,64%). Sở Khoa học và Công nghệ là đơn vị tiếp nhận ít hồ sơ nhất, sở Giao thông vận tải là đơn vị nhận số lượng hồ sơ lớn nhất. Tổng số thời gian giải quyết chậm hạn cho các hồ sơ là trên 86 nghìn giờ, tương đương với 3.600 ngày, đáng lưu ý là các nhóm thủ tục về đầu tư như: giãn tiến độ đầu tư, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án là những thủ tục chậm hạn nhiều nhất. Các nhóm thủ tục này liên quan trực tiếp đến các doanh nghiệp do vậy ảnh hưởng đến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cải cách thủ tục hành chính của tỉnh.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các Sở, Ban, Ngành thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Bộ thủ tục hành chính công thực hiện tại Trung tâm còn bất cập như: chưa rõ ràng về thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện; thời gian giải quyết công bố không theo ngày làm việc. Bên cạnh đó, một số cơ quan, đơn vị chậm khắc phục tình trạng giải quyết TTHC chậm; còn hiện tượng gây khó khăn, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp. Các ngành đề nghị UBND tỉnh rà soát các TTHC còn lại để đưa ra thực hiện tại Trung tâm theo quy định tại Nghị định số 61; đẩy mạnh ứng dụng chữ ký điện tử với phần mềm Hành chính công; xây dựng cơ sở pháp lý để có thể thẩm định, phê duyệt tại Trung tâm các TTHC theo lộ trình quy định của tỉnh để hiện thực hóa chủ trương 4 tại chỗ: tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh: sau 1 năm thực hiện, Trung tâm Hành chính công đã có sự thay đổi lớn từ khi thành lập đến nay, và dần khẳng định vai trò của mình. Trung tâm đang thực hiện một trong những mục tiêu của Nghị định 61 đó là chống tham nhũng vặt. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Hành chính công rà soát những mặt yếu kém để hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới. Sở Nội vụ cần tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung các thủ tục, thực hiện phối hợp tốt với các đơn vị; nâng cao chất lượng các cơ quan hành chính công các cấp. Văn phòng UBND tỉnh cần thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của tỉnh; tham mưu cập nhật, công bố các thủ tục hành chính mới; triển khai các phần mềm dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4; đề xuất kiện toàn bộ máy của Trung tâm Hành chính công. Các cơ quan truyền thông của tỉnh cần mở chuyên mục để công bố, công khai các thủ tục hành chính công mới; phản ánh những đơn vị giải quyết chậm, quá hạn hồ sơ trên truyền thông. Trung tâm Hành chính công cần tiếp thu ý kiến của các đại biểu, bổ sung thêm một số thủ tục hành chính, phấn đấu năm 2019 giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt 96% trở lên, làm hài lòng của các tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại trung tâm./.

Thùy LinhXem phản hồi

 
Tin khác