Tổng kết Dự án quản lý rác thải khu vực nông thôn (11/04/2019 15:30)

Sáng ngày 11/4, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với Tổ chức GRET tổ chức Tổng kết Dự án quản lý rác thải khu vực nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 1.

Dự án Quản lý rác thải khu vực nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc được triển khai thực hiện trong 3 năm từ 5/2016 đến 5/2019. Dự án đã hỗ trợ nâng cấp, tu sửa và cải tạo được 4 bãi chôn lấp rác thải tại huyện Bình Xuyên và huyện Vĩnh Tường; hỗ trợ về nhà xưởng, trang bị máy móc và dây chuyền phân loại rác thải. Đồng thời, dự án đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cho các hợp tác xã môi trường để nâng cao nhận thức pháp luật về môi trường, an toàn lao động, công tác vận hành và quản lý các lò đốt, bãi chôn lấp rác; cải thiện khả năng giao tiếp, ứng xử và xử lý các tình huống mâu thuẫn xảy ra với người dân trong quá trình thu gom. Dự án đã cho các hợp tác xã môi trường vay gần 3 tỷ đồng để đầu tư, mua sắm các trang thiết bị. Các hoạt động truyền thông được dự án tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tổ chức họp thôn, treo panô, áp phích để khuyến khích các hành vi bảo vệ môi trường. Bằng những việc làm thiết thực, dự án đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của người dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về hành động trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường tại gia đình và nơi công cộng./.

Đặng ThưởngXem phản hồi

 
Tin khác