Trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang (10/01/2018 10:16)

Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức buổi tọa đàm trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh. 

Trong những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính quy, phòng chống thiên tai, cứu hộ, trong nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Công tác tuyên truyền, giáo dục định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang được thực hiện kịp thời. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, đi vào nền nếp. Đoàn kết nội bộ và đoàn kết quân dân tốt, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, thống nhất ý trí và hành động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, đại biểu đã trao đổi, thảo luận những kinh nghiệm hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh như: huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỹ luật, trong quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật, công tác thi đua khen thưởng. Đồng thời, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế trong năm 2018 nhằm nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao của lực lượng vũ trang tỉnh./.

Trung Thành - Bộ CHQS tỉnhXem phản hồi

 
Tin khác