Trao đổi về mô hình, tổ chức bộ máy và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng (14/05/2018 14:00)

Sáng ngày 14.5, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương do đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về mô hình, tổ chức bộ máy và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng giữa Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc. Dự buổi làm việc với Đoàn có đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy.


Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 55 chi, Đảng bộ cơ sở với gần 4.000 đảng viên; 287 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Trong những năm qua, cùng với việc triển khai tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công tác tổ chức xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh chú trọng gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết chuyên đề, thống nhất trong toàn Đảng bộ về hình thức, quy trình sinh hoạt và tổ chức mô hình điểm sinh hoạt chuyên đề ở 5 cụm; thành lập 3 Tổ công tác dự sinh hoạt chi bộ do các đồng chí Phó Bí thư làm Tổ trưởng.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trong việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng chí Trần Văn Vinh yêu cầu Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, mong muốn Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ để Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Sau khi nghe Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh làm rõ một số nội dung Đoàn công tác quan tâm liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; công tác bố trí cán bộ chuyên trách, cơ cấu ủy viên Ủy ban kiểm tra và chế độ hỗ trợ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở; mối quan hệ giữa Đảng ủy Khối với các Đảng bộ huyện trong quá trình sắp xếp, chuyển giao tổ chức cơ sở Đảng… Đồng chí Lê Mạnh Hùng, ghi nhận, đánh giá cao kết quả đã đạt được của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đồng thời tiếp thu, tổng hợp những ý kiến kiến nghị của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh để kịp thời phản ánh tới Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương./.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác