Triển khai công tác Tư pháp - Thi hành án dân sự năm 2018 (08/01/2018 14:57)

Sáng ngày 8/1, UBND tỉnh triển khai công tác Tư pháp - Thi hành án dân sự năm 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Cờ thi đua năm 2017 của Bộ Tư pháp cho Sở Tư pháp

Năm 2017, ngành Tư pháp của tỉnh đã tập trung triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm kế hoạch công tác, tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Ngành đã tham gia ý kiến vào 90 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh; nghiên cứu hồ sơ, đề xuất để tỉnh giải quyết 24 vụ việc xử lý vi phạm hành chính. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã tổ chức 29 cuộc trợ giúp pháp lý lưu động cho hơn 200 lượt người. Cục Thi hành án dân sự tỉnh hoàn thành vượt so với chỉ tiêu, năm 2017 tổng số thụ lý thi hành án trong toàn tỉnh tăng 8% về việc và 26% về tiền so với năm 2016; kết quả thi hành xong tăng 16,7% về việc và 17,4% về tiền so với chỉ tiêu Tổng cục Thi hành án giao.

Năm 2018, ngành Tư pháp tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt việc rà soát, thẩm định, theo dõi ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn; đổi mới tư duy quản lý trong các lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp. Phấn đấu trong năm, tỷ lệ tham gia ý kiến, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh đảm bảo 100% yêu cầu. Đồng thời, ngành tư pháp cũng tập trung đẩy mạnh một số hoạt động bổ trợ tư pháp, nâng cao chất lượng dịch vụ phù hợp với yêu cầu thực tiễn ở địa phương. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường hoạt động tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và kiểm soát thủ tục hành chính. Năm 2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tập trung giải quyết hiệu quả số án có điều kiện thi hành, hạn chế phát sinh án chuyển kỳ sau. Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, hành chính được Tổng cục Thi hành án dân sự giao.

Triển khai nhiệm vụ năm 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đề nghị Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tập trung triển khai thực hiện hiệu quả công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quan tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn. Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực như: tư pháp, hộ tịch, nhằm phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai Luật Hộ tịch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bổ trợ tư pháp; tích cực triển khai thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy. Đối với Cục Thi hành án dân sự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang yêu cầu đơn vị cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn, giải quyết, xử lý dứt điểm các vụ việc còn tồn tại; tăng cường phối hợp với các ngành trong khối nội chính để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đề ra./.   

Trường GiangXem phản hồi

 
Tin khác