Triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (20/03/2019 14:10)

Sáng ngày 20/3, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức hội nghị Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ trì hội nghị.


Với phương châm “Chủ động phòng tránh - ứng phó kịp thời - khắc phục nhanh, hiệu quả”, trong năm 2018, toàn tỉnh đã hoàn thành tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ trực ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đảm bảo 24/24h; chủ động xây dựng và linh hoạt các kế hoạch, phương án ứng phó phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Công tác chuẩn bị, huy động lực lượng, phương tiện, thông tin liên lạc đảm bảo phương châm 4 tại chỗ kịp thời, chính xác. Công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ và bảo vệ rừng, công tác kiểm tra phát hiện, xử lý các sự cố về đê điều, hồ đập, cháy nổ, cháy rừng được kịp thời hiệu quả. Nhờ vậy đã hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do thiên tai, cháy rừng, cháy nổ gây ra; đảm bảo ổn định đời sống sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của nhân dân.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò của các cơ quan đơn vị và nhân dân tham gia phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tiến hành rà soát công tác phòng chống thiên tai, lũ lụt, phòng chống cháy nổ; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương trong thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, ứng phó xử lý sự cố; chuẩn bị 4 tại chỗ, sẵn sàng xử lý mọi tình huống có thể xảy ra. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương đơn vị cần chủ động triển khai các biện pháp, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn./.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác