Trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng (04/12/2017 18:19)

Chiều ngày 4/12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng tháng 12. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Trong tháng 11/2017, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tích cực nghiên cứu, cụ thể hoá thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao. Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đảng về nội dung quán triệt Nghị quyết số 18 tại hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII giúp tuyên truyền sâu rộng, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống; kịp thời tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch số 07 nhằm xác định nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với từng tổ chức, góp phần tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung tham mưu cho các cấp ủy Đảng chuẩn bị hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017; Tổ chức đánh giá kiểm điểm công tác năm 2017 đối với từng cán bộ đảng viên, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; sớm hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung các quy định 94, 95 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn trình Ban Bí thư xem xét. Cụ thể hoá triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương khoá XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tới từng đơn vị, địa phương”.

Sau hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Ban Tổ chức các huyện, thành, thị, các đơn vị trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh và Nghị quyết 31 của HĐND tỉnh; đồng thời khẩn trương thực hiện việc đánh giá kiểm điểm năm 2017 gắn với Nghị quyết Trung ương 4./.

Xuân HậuXem phản hồi

 
Tin khác