Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp đẩy mạnh các phong trào thi đua (11/01/2018 14:31)

Sáng ngày 11/1, Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp tổ chức hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo binh chủng Tăng - Thiết giáp.

Năm 2017, Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết và mệnh lệnh của cấp trên trong công tác đào tạo, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tăng cường đổi mới về chương trình đào tạo theo hướng giảm tỷ lệ khối kiến thức đại cương, tăng tỷ lệ kiến thức chuyên ngành; đồng thời, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện đồng bộ các phong trào thi đua quyết thắng, đảm bảo đầy đủ kịp thời vũ khí trang thiết bị kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Trong năm 2018, Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp tiếp tục phát huy truyền thống “Đoàn kết, tự lực, sáng tạo, chủ động vượt khó, dạy tốt, học tốt, chính quy, mẫu mực - đã ra quân là đánh thắng”, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phấn đấu 100% cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ; trong đó, có trên 50% đạt trong sạch vững mạnh, trên 85% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Trường GiangXem phản hồi

 
Tin khác