Tự hào truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/2018 08:31)

Năm 2018 - Năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cũng là năm ngành Kiểm tra Đảng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống. Trong suốt chặng đường 70 năm qua, đội ngũ cán bộ ngành Kiểm tra Đảng không ngừng trưởng thành, lớn mạnh. Tự hào truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng, đội ngũ cán bộ làm công tác Kiểm tra Đảng tỉnh Vĩnh Phúc luôn tôi luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, thấm nhuần lời dạy của Bác “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ngày 16/10/1948 tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng khóa I đã ra Quyết nghị số 29, thành lập Ban Kiểm tra Trung ương - cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng. Cùng với sự trưởng thành, lớn mạnh của ngành Kiểm tra Đảng cả nước, đội ngũ cán bộ làm công tác Kiểm tra Đảng tỉnh Vĩnh Phúc qua các thời kỳ đã khẳng định vai trò của mình, chủ động tham mưu, giúp cấp ủy quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lãnh đạo không kiểm tra coi như không lãnh đạo”, “Kiểm tra không nên chỉ bằng căn cứ vào các tờ báo cáo, mà phải đi đến tận nơi”. Đội ngũ cán bộ ngành Kiểm tra Đảng tỉnh luôn bám sát cơ sở để thu thập và xử lý thông tin, kịp thời ngăn chặn các dấu hiệu vi phạm.

UBKT các cấp trong tỉnh thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm; xác định được những nội dung, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm để tiến hành kiểm tra, giám sát. Đặc biệt là tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp và cấp ủy viên cùng cấp những vấn đề nhạy cảm, phức tạp dễ nảy sinh tiêu cực như xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, quản lý tài chính, công tác cán bộ.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBKT Trung ương, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng; trong đó, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm, những vụ việc điển hình được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân quan tâm, phản ánh. Ghi nhận đóng góp của ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2013 được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; năm 2017 được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển đang tiếp thêm động lực cho các thế hệ cán bộ, đảng viên ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, chủ động đổi mới nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng 16/10/1948 - 16/10/2018, thay mặt Ban biên tập, chúng tôi chúc cán bộ Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, có năng lực trình độ chuyên môn và bản lĩnh chính trị vững vàng, xứng đáng với truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng./.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác