UBND huyện Bình Xuyên triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 (11/01/2018 09:22)

UBND huyện Bình Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, triển khai nhiệm vụ và ký giao ước thi đua năm 2018.

Năm 2017, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển, tổng giá trị sản xuất tính theo giá thực tế đạt trên 47.590 tỷ đồng, tăng 20,8% so với cùng kỳ, đạt 118% kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó công nghiệp - xây dựng chiếm 91,18%, nông - lâm nghiệp - thuỷ sản 3,15%, dịch vụ 5,66%. Thu ngân sách được trên 1.158 tỷ đồng, đạt 120% dự toán, tăng 16,2% so cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được duy trì và phát triển. Hết năm 2017, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 82%. Trong năm, toàn huyện Bình Xuyên đã tạo việc làm cho 2.650 lao động, trong đó xuất khẩu lao động được 120 người. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới đa chiều giảm còn hơn 2%. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong năm, huyện triển khai thực hiện tốt Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 31 của HĐND tỉnh. Toàn huyện thực hiện tinh giản được 826 cán bộ, công chức, viên chức; trong đó có 13 cán bộ cấp huyện, 4 cán bộ cấp xã và 809 cán bộ không chuyên trách cấp xã.

Năm 2018, huyện Bình Xuyên tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng hợp lý. Đẩy mạnh công tác GPMB nhằm thu hút đầu tư. Triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy chính quyền, phấn đấu, hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền công nhận nâng cấp 3 xã lên thị trấn. Nỗ lực phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2018, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện./.

Nguyễn Hoan/TTVHTT-TT huyện Bình XuyênXem phản hồi

 
Tin khác