UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4 (12/04/2019 16:56)


Cho ý kiến vào báo cáo về hỗ trợ đầu tư tu bổ chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 – 2025. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Tài chính rà soát cơ chế hỗ trợ đảm bảo phù hợp. Những di tích nào thuộc diện cấp bách tu bổ phải thực hiện phê duyệt dự án trước 30/10. Đối với các di tích đầu tư tu bổ giai đoạn 2021 – 2025 cần rà soát thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

Cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư đô thị trên địa bàn tỉnh đến nay và điều chỉnh chương trình tổng thể xây dựng và phát triển đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, bổ sung, địa phương nào đủ điều kiện, địa phương nào chưa đủ điều kiện báo cáo UBND tỉnh. Về danh mục các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị nên chọn 17 công trình. Theo tiêu chí công trình đầu tư từ ngân sách nhà nước phải đảm bảo vốn đầu tư 250 tỷ đồng trở lên một công trình. Đối với các công trình doanh nghiệp đầu tư phải có vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng trở lên.

Đối với dự thảo chương trình hành động của Tỉnh ủy về phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ phụ cấp cho nhân viên y tế tổ dân phố tại các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; báo cáo sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 53 năm 2017 của HĐND tỉnh về quy định chính sách thưởng cho học sinh, sinh viên đạt giải, đỗ thủ khoa và giáo viên có học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi học sinh giỏi, sinh viên giỏi. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và áp giá, mức giá một số trường hợp trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị các sở, ngành liên quan bổ sung, hoàn thiện các báo cáo để UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh.

Cho ý kiến vào dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát sỏi, đất san lấp trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị trong chỉ thị phải nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu, cơ quan, đơn vị liên quan trong quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Chỉ thị đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Cũng tại phiên họp, UBND tỉnh đã cho ý kiến vào báo cáo đánh giá kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018 và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019 của tỉnh Vĩnh Phúc; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; báo cáo điều chỉnh, bổ sung một số nội dung chương trình công tác của UBND tỉnh để đảm bảo phù hợp với chương trình công tác của Tỉnh ủy năm 2019./.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác