UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5 (14/05/2018 14:03)

Sáng ngày 14/5, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5, cho ý kiến vào kết quả thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm của tỉnh và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo HĐND tỉnh.


Cho ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, các dự án ODA, các dự án đầu tư theo hình thức PPP. Các đại biểu cho rằng một số dự án trọng điểm còn gặp khó khăn về trình tự, thủ tục đầu tư theo Luật Đầu tư công, tỷ lệ giải ngân vốn thấp, công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh tiếp tục có chỉ đạo giúp các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đối với một số dự án ODA cần đánh giá rõ hơn hiệu quả đầu tư. Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành, địa phương thường xuyên cập nhật tiến độ thi công, tiến độ giải ngân nguồn vốn cho các dự án báo cáo UBND tỉnh. Các cấp, các ngành cần tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, xác đinh công tác này là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Cùng với đó, cần đẩy nhanh việc hoàn thiện trình tự thủ tục đầu tư các dự án, nhất là các dự án sử dụng vốn từ nguồn cải cách tiền lương, nguồn tăng thu. Hoàn thiện các thủ tục đầu tư liên quan đến các dự án đầu tư theo hình thức PPP. Về các dự án ODA cần sớm bàn giao các dự án, công trình đã hoàn thành.

Cho ý kiến vào báo cáo các đồ án quy hoạch chung đô thị loại 5, đối với đô thị Văn Quán, Bàn Giản, Hợp Lý của huyện Lập Thạch và đô thị Hải Lựu, Lãng Công của huyện Sông Lô. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì cho rằng, các tiêu chí các xã trên đạt tỷ lệ thấp là tiêu chí về mật độ dân số, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, trình độ phát triển về hạ tầng kiến trúc, cảnh quan đô thị, đồng thời đề nghị Sở Xây dựng bổ sung, cập nhật đầy đủ thông tin số liệu cụ thể về các xã trên, trong đó, cần làm rõ sự cần thiết, tính khả thi và nguồn lực, giải pháp, lộ trình thực hiện các tiêu chí. Về tiêu chí cảnh quan, kiến trúc đô thị phải phù hợp với nét văn hóa của từng địa phương. Sở Xây dựng tiếp tục rà soát, bổ sung những địa bàn cụ thể có đủ điều kiện để trở thành đô thị loại 5, báo cáo UBND tỉnh.

Đối với báo cáo Đề án nâng cấp Trang thông tin điện tử của Báo Vĩnh Phúc thành báo điện tử, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đồng ý về chủ trương và đề nghị Báo Vĩnh Phúc tiếp thu ý kiến các đại biểu, hoàn thiện Đề án, để UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cũng tại phiên họp, UBND tỉnh đã cho ý kiến vào báo cáo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành một số cơ chế, chính sách riêng của tỉnh phát triển kinh tế tập thể tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định một số nội dung, mức chi thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phân định cụ thể các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện, cấp xã./.

 Văn Hải      Xem phản hồi

 
Tin khác