UBND tỉnh sơ kết thực hiện Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ (14/11/2017 16:03)

Giải quyết bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, đúng đối tượng, tiêu chuẩn quy định; không để sót đối tượng hoặc gây bức xúc trong nhân dân, phấn đấu hoàn thành việc giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng theo Quyết định 49/2015 của Thủ tướng Chính phủ trong quý II/2018 là nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 24 tỉnh Vũ Việt Văn tại hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế được tổ chức sáng ngày 14/11.

Sau 2 năm triển khai Quyết định số 49/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách đối với dân quân hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, toàn tỉnh đã tổ chức xét duyệt hồ sơ, đề nghị cấp trên giải quyết chế độ cho trên 15.800 trường hợp, trong đó có trên 15.400 trường hợp đã có quyết định hưởng chế độ với số tiền trợ cấp 1 lần trên 25 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số địa phương, chưa xác định rõ đối tượng được hưởng chính sách; việc xác định người thừa kế lập hồ sơ giải quyết chính sách cho đối tượng đã từ trần chưa đúng quy định; bản khai cá nhân của đối tượng còn sơ sài, không chính xác hoặc thiếu nội dung, thời gian xét duyệt hồ sơ hầu hết ở các cấp còn kéo dài so với quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh Quyết định 49/2015 của Thủ tướng Chính phủ là chính sách mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước đối với dân công hỏa tuyến, những người tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, trực tiếp là Ban chỉ đạo 24 các cấp thời gian tới cần tiếp tục quán triệt, phổ biến, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng để mọi tầng lớp nhân dân nắm bắt được chế độ chính sách theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của cấp trên; đẩy nhanh tiến độ xét duyệt, thẩm định hồ sơ, đảm bảo chặt chẽ đúng quy định, phấn đấu trong quý II năm 2018 cơ bản hoàn thành; thực hiện tốt chế độ bảo hiểm y tế và chế độ mai táng phí cho đối tượng theo quy định; không để xảy ra đơn thư khiếu kiện, gây bức xúc trong nhân dân./.

Nguyễn ToànXem phản hồi

 
Tin khác